Buy Việt Nam Quê Mẹ Oan KhiênCategory:Paperback
Manufacturer:Tiếng Quê Hương

Check Latest Price on Amazon.com »


Features :

  • Bìa Mềm.Tác Phẩm Vietnam, qu'as-tu fait de tes fils? Do Editions Albatros, Paris ấn hành lần đầu tháng 11 năm 1975 là tập hợp các ghi nhận về mọi diễn biến quân sự, chính trị cùng cảm nghĩ của tác giả vào những ngày cuối cùng của cuộc chiến Việt Nam. Rất quý vì đây là một tài liệu lịch sử chính xác và khách quan từ một ký giả ngoại quốc, mà sau này cộng sản Việt Nam không thể bẻ cong được lịch sử để chạy tội với dân tộc Việt Nam, vì tài liệu này nói lên rõ ràng sự kiện cộng sản Bắc Việt ngang nhiên xé bỏ Hiệp Định Ba Lê 1973 về Ngừng Bắn và Lập Lại Hòa Bình ở Việt Nam mà họ vừa ký kết chưa ráo mực, để xua quân đội chánh quy công khai xâm chiếm Miền Nam tàn sát không gớm tay đồng bào "ruột thịt" của mình. Do vậy, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu với đồng bào Việt Nam quyển Việt Nam, Quê Mẹ Oan Khiên được chuyển ngữ từ nguyên tác tiếng Pháp Vietnam, qu'as tu faid de tes fils của tác giả Pierre Darcourt, để mọi người cùng nhìn rõ hơn bộ mặt thật núp sau các mặt nạ chiêu bài "giải phóng đất nước", "giải phóng dân tộc", "chống Mỹ cứu nước" hoặc "giải phóng đồng bào ruột thịt của chúng ta ở Miền Nam đang sống đói khổ dưới sự bóc lột tàn tệ của Mỹ-Ngụy..." dủ trên thực tế những mặt nạ này đều đã rơi xuống sau ngày 30 tháng Tư năm 1975! Dương Hiếu Nghĩa giới thiệu

Certain content that appears on this Landing Page comes from Amazon Services LLC. This content provided 'as is' and is subject to change or removal at any time This Landing Page serve the products as Amazon Associates. Product prices and availability are accurate and served realtime from Amazon Services. Any price and availability information displayed on Amazon.com at the time of purchase will apply to the purchase of this product.